Smart Exit Nederland

Zorginstellingen

Op deze site treft u conclusies aan op basis van recent onderzoek over COVID-19 uit de hele wereld. Deze informatie kan door u gebruikt worden om voor uw specifieke situatie de beste aanpak te bepalen. Enerzijds worden daarmee de gezondheidsrisico’s geminimaliseerd en anderzijds de economische schade tot een minimum beperkt. En heeft u materiaal waarmee u uw aanpak kan onderbouwen ten opzichte van voor u relevante partijen.

Al snel bij de uitbraken van het virus in diverse landen was duidelijk dat vooral mensen boven de 75 jaar aan het virus overleden. (Iets dat trouwens bij griep ook is). Maar terwijl in maart al in verschillende landen bleek dat COVID-19 hard toesloeg in zorginstellingen, is dat ook in Nederland niet onderkend.

Er zijn sterke aanwijzingen dat als er grote aantallen personen in een zorgcentrum besmet worden, dat dit niet gebeurt door het directe contact met een besmet persoon. Maar via de verspreiding van het virus via aerosols door het HVAC systeem in het huis. Aerosols cruciaal voor verspreiding.

Om dat zoveel mogelijk te voorkomen zijn een aantal maatregelen noodzakelijk
Het goed inregelen van het HVAC systeem. Hier staat er meer over: Verkeerd ingestelde HVAC-systemen kunnen het virus verspreiden
Zoveel mogelijk lucht van buiten toelaten en ventileren.
Luchtvochtigheid naar een niveau van 45% tot 50% te brengen
Zoveel mogelijk naar buiten te gaan (terras, tuin, park)

Als de omstandigheden niet goed te krijgen zijn, dan moet er door iedereen mondbescherming gedragen worden.

Juist als met het bovenstaande rekening wordt gehouden is het wel mogelijk dat degenen die in zorginstellingen wonen wel door hun familie kunnen worden bezocht. Maar dat kan dan niet zomaar in de instelling in de kamer gebeuren.
Het beste is dat te doen in de buitenlucht. De meeste zorginstellingen hebben wel terrassen of een tuin. Anders kan het op een plek in de buurt.
Als dat niet kan dan ergens binnen, maar dan wel in een goed geventileerde ruimte, waarbij de betrokkenden afstand tot elkaar houden en allemaal mondbescherming dragen.

Ook is dit onderdeel dan belangrijk om mee te nemen bij de goede aanpak.: Voorzieningen bij toiletten zijn noodzakelijk.

Ten slotte zou er ook binnen deze sector onderzoek kunnen gedaan worden over het echte besmettingsgevaar van bepaalde situatie. Zodat men ook in de toekomst beter gefundeerde beslissingen kan nemen: Test Test test

Uitleg – Meer, sneller en veiliger

Het huidige regeringsbeleid lijkt weinig rekening te houden met de nieuwste onderzoeksresultaten. De aanpak is te grofmazig en bepaalde risico’s worden te weinig afgevangen. Met extra negatieve gevolgen voor economie en samenleving. Op deze site treft u belangrijke actuele feiten & cijfers aan en op basis van de nieuwste onderzoeken bruikbare conclusies. We laten ook zien wat dit voor allerlei sectoren kan betekenen, zodat u daarmee uw voordeel kunt doen.

Want er kan meer, het kan sneller en het kan veiliger. Steun onze oproep aan de regering!

Help mee de verspreiding van Corona in kaart te brengen
Denkt u dat u Corona heeft (gehad) doe dan mee met dit onderzoek!

Uitleg

“Meer, sneller en veiliger”

Het huidige regeringsbeleid lijkt weinig rekening te houden met de nieuwste onderzoeksresultaten. De aanpak is te grofmazig en bepaalde risico’s worden te weinig afgevangen. Met extra negatieve gevolgen voor economie en samenleving. Op deze site treft u belangrijke actuele feiten & cijfers aan en op basis van de nieuwste onderzoeken bruikbare conclusies. We laten ook zien wat dit voor allerlei sectoren kan betekenen, zodat u daarmee uw voordeel kunt doen.

Want er kan meer, het kan sneller en het kan veiliger. Steun onze oproep aan de regering!

Help mee de verspreiding van Corona in kaart te brengen
Denkt u dat u Corona heeft (gehad) doe dan mee met dit onderzoek!

Feiten en cijfers

Besmet Nederland per vandaag

16%

Als u wordt besmet dan is uw kans op overlijden 1 op:

  • NL
  • 195
  • tot 45
  • 17.500
  • 45-64
  • 700
  • 65-79
  • 80
  • 80+
  • 15

SmartExit Kaart

Teken de oproep aan de regering

“ik wil dat de regering met een snellere, slimmere en veiliger exit komt”

Smart Exit

De 1.5 meter samenleving is onwerkbaar en onnodig

Steun daarom onze oproep aan de regering om op basis van nieuwste informatie andere maatregelen te nemen, waarmee de maatschappij wél verder kan.

Copyright © 2020 SmartExit | Over ons | Privacy statement | Onderteken de oproep

Vragen? Mail naar contact@smartexit.nu

SmartExit.nu is een initiatief van Klaas Hummel en Maurice de Hond. Website en online marketing door OMA.