Smart Exit Nederland

Specifieke aanpak voor mensen met lage risico’s

Op deze site treft u conclusies aan op basis van recent onderzoek over COVID-19 uit de hele wereld. Deze informatie kan door u gebruikt worden om voor uw specifieke situatie de beste aanpak te bepalen. Enerzijds worden daarmee de gezondheidsrisico’s geminimaliseerd en anderzijds de economische schade tot een minimum beperkt. En heeft u materiaal waarmee u uw aanpak kan onderbouwen ten opzichte van voor u relevante partijen.

Alles wat we gedaan hebben en wat we doen is gericht om in ieder geval de risico’s op besmetting te verlagen. Daar zijn we vanaf eind maart goed in gelukt. En de zorgmedewerkers zijn uitgegroeid als de grote helden van Nederland. Hun werk kan niet genoeg geprezen worden.

Tegelijk is de economische en sociale schade groot. En zelfs als we heel snel zoveel mogelijk weer bij het oude laten dan nog zal er ook in de toekomst nog veel schade komen. Bedrijven die failliet gaan. Banen die verloren gaan. Ook is er een forse schade geleden zowel voor wat betreft de volksgezondheid (behandeling van kwalen anders dan COVID-19) als de sociale volksgezondheid.

Om het virus te bestrijden zijn er maatregelen genomen, die drie maanden geleden volkomen ondenkbaar waren. Maar toch is het gebeurd en de Nederlanders hebben, het belang ervan beseffend, zich daar voor het overgrote deel in geschikt.

Ook bij een SmartExit zullen er stappen genomen moeten worden, die normaliter ook ondenkbaar zijn. Maar het is in het belang van het groter geheel. En als het erom gaat de verspreiding van het virus te onderdrukken, dan moet er ingespeeld worden op de feitelijke risico’s van afzonderlijke personen in relatie tot waar ze wonen.

In het Noorden van het land is men amper besmet. In het Zuidoosten van het land zijn er gebieden waar meer dan 50% is besmet.

Personen boven de 75 jaar hebben een veel en veel grotere kans om aan het virus te overlijden dan personen onder de 60 jaar.

Ook hier zal als men het goed uitlegt de meeste Nederlanders ook accepteren dat in regio’s waar de risico veel lager is, meer kan. En dat mensen die veel meer risico’s lopen voorzichtiger moeten zijn dan mensen die weinig risico’s lopen.

Daarom stellen we voor om wel een aanpak te gaan uitwerken waarbij we op een intelligente manier een beleid voeren dat per regio kan verschillen en voor leeftijdsgroepen anders is. Juist omdat we onder deze omstandigheden goed voor elkaar moeten zorgen, betekent het ook dat we elkaar de ruimte moeten geven datgene te doen wat voor die persoon op die plek wel verantwoord is.

Dan gaat het niet om een soort verbod voor de ene groep t.o.v. de andere. Maar wel een aanpak waarbij heel specifiek wordt aangegeven voor welke (leeftijds-) groepen het bedoeld is. Anderen wordt dan afgeraden om daar aanwezig te zijn, uit hun eigen belang, maar het wordt niet verboden.

En als dat niet echt blijkt te werken, dan wordt verder van deze aanpak afgezien. Maar gezien de situatie waarin we tegenwoordig verkeren is het de moeite waard om het te proberen.
En ook in dit geval is het belangrijk om bepaalde zaken uit te proberen en vast te stellen of het gelukt is of niet. Zie: Test Test test

Uitleg – Meer, sneller en veiliger

Het huidige regeringsbeleid lijkt weinig rekening te houden met de nieuwste onderzoeksresultaten. De aanpak is te grofmazig en bepaalde risico’s worden te weinig afgevangen. Met extra negatieve gevolgen voor economie en samenleving. Op deze site treft u belangrijke actuele feiten & cijfers aan en op basis van de nieuwste onderzoeken bruikbare conclusies. We laten ook zien wat dit voor allerlei sectoren kan betekenen, zodat u daarmee uw voordeel kunt doen.

Want er kan meer, het kan sneller en het kan veiliger. Steun onze oproep aan de regering!

Help mee de verspreiding van Corona in kaart te brengen
Denkt u dat u Corona heeft (gehad) doe dan mee met dit onderzoek!

Uitleg

“Meer, sneller en veiliger”

Het huidige regeringsbeleid lijkt weinig rekening te houden met de nieuwste onderzoeksresultaten. De aanpak is te grofmazig en bepaalde risico’s worden te weinig afgevangen. Met extra negatieve gevolgen voor economie en samenleving. Op deze site treft u belangrijke actuele feiten & cijfers aan en op basis van de nieuwste onderzoeken bruikbare conclusies. We laten ook zien wat dit voor allerlei sectoren kan betekenen, zodat u daarmee uw voordeel kunt doen.

Want er kan meer, het kan sneller en het kan veiliger. Steun onze oproep aan de regering!

Help mee de verspreiding van Corona in kaart te brengen
Denkt u dat u Corona heeft (gehad) doe dan mee met dit onderzoek!

Feiten en cijfers

Besmet Nederland per vandaag

16%

Als u wordt besmet dan is uw kans op overlijden 1 op:

  • NL
  • 195
  • tot 45
  • 17.500
  • 45-64
  • 700
  • 65-79
  • 80
  • 80+
  • 15

SmartExit Kaart

Teken de oproep aan de regering

“ik wil dat de regering met een snellere, slimmere en veiliger exit komt”

Smart Exit

De 1.5 meter samenleving is onwerkbaar en onnodig

Steun daarom onze oproep aan de regering om op basis van nieuwste informatie andere maatregelen te nemen, waarmee de maatschappij wél verder kan.

Copyright © 2020 SmartExit | Over ons | Privacy statement | Onderteken de oproep

Vragen? Mail naar contact@smartexit.nu

SmartExit.nu is een initiatief van Klaas Hummel en Maurice de Hond. Website en online marketing door OMA.