Privacy Statement “Smart Exit Nederland”

1.Introductie

Dit Privacy Statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van de website “smartexit.nu” door Viewture B.V. (Viewture B.V. Amstelboulevard 50, 1096HH Amsterdam). Hierna noemen we onszelf ‘wij’ of ‘we’.

Wij vinden een zorgvuldige omgang met privacy van groot belang. Daarom houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals we hieronder verder toelichten.

Onder verwerken verstaan we alles wat er met je persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, maar ook opslaan, gebruiken en verwijderen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets over je zeggen, zoals je naam, je e-mailadres of het IP-adres van je computer of telefoon.

In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens we verwerken, voor welke doeleinden wij dat doen, op grond van welke juridische grondslag, hoe we je privacy beschermen en hoe je jouw privacy-rechten kan uitoefenen.

Mocht je na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen hebben over ons gebruik van je persoonsgegevens, dan kan je altijd contact opnemen met ons via de contactgegevens helemaal onderaan deze verklaring.

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Om onze oproep aan de regering voor een Smart Exit te ondertekenen vragen we je je  naam en je e-mailadres in te vullen op onze website. Ook verwerken we automatisch het IP-adres van je computer of ander apparaat waarmee je in contact met ons bent gekomen.

3. Waarvoor gebruiken wij je gegevens?

We gebruiken deze gegevens voor de volgende doelen:

a) om verifieerbaar te laten zien hoeveel mensen onze oproep steunen;

b) om je regelmatig een update te kunnen mailen over onze actie en

c) voor het bijhouden van statistieken over het bezoek aan onze site.

Met het invullen van je naam en e-mailadres op onze site geef je ons toestemming om deze te verwerken voor deze  doelen. Die toestemming is de formele, juridische grondslag waarop we dat doen. Die toestemming kan je  op ieder moment ook weer intrekken door ons daarom per e-mail te verzoeken.

Dat geldt ook voor het toesturen van de update-mail. Daarvoor kan je je op ieder moment uitschrijven. Zo’n uitschrijving zullen we altijd onmiddellijk respecteren.

4. Sociale media

Op deze site kan je via sociale media-icoontjes navigeren naar de gebruikelijke sociale media, maar het gebruik van die media valt buiten de reikwijdte van dit Privacy Statement.

5. Cookies

Deze site plaatst zogenoemde ‘cookies’. Dat zijn kleine bestanden die het soepel functioneren van onze site mogelijk maken. Daarnaast verzamelen we daarmee gegevens over je bezoek aan onze website, bijvoorbeeld hoe je op onze site bent gekomen en hoe vaak je al op de site bent geweest. Daarvoor gebruiken we de Analytics-dienst van het Amerikaanse Google. We hebben Google verboden om deze gegevens te delen met anderen, tenzij dat wettelijk niet uit te sluiten is. Ook geven we je specifieke IP-adres niet door aan Google. We zullen de cookies niet gebruiken om een profiel van je op te bouwen of om je te kunnen benaderen met gepersonifieerde e-mail of advertenties. Ook plaatsen we geen tracking cookies.

Je kan cookies wissen via de instellingen van de browser waarmee je onze site benadert.

Meer informatie over cookies kan je vinden op: https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/cookies .

6. Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

We gebruiken je naam en e-mailadres om te laten zien hoeveel mensen onze oproep voor een Smart Exit steunen. Maar verder delen we je persoonsgegevens met niemand.

7. Hoe wordt de bescherming van je persoonsgegevens gewaarborgd?

Voor de opslag van je persoonsgegevens gebruiken we servers van het bedrijf Amazon die staan binnen de Europese Unie. Amazon zorgt ook voor de beveiliging van de gegevens. Met Amazon zijn we overeengekomen dat zij zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zullen houden en dat zij de persoonsgegevens niet voor zichzelf zullen gebruiken of zullen delen met anderen.

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die eventueel met links met deze website zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die andere websites met jouw persoonsgegevens om gaan.

8. Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang de actie loopt. Daarna zullen we je persoonsgegevens verwijderen.

9. Hoe kan je jouw privacy-rechten uitoefenen?

Je hebt het recht op inzage van een overzicht van je persoonsgegevens en, onder bepaalde voorwaarden, rectificatie en/of verwijdering van je persoonsgegevens zoals die door ons gebruikt worden. Daar komt bij dat je in bepaalde gevallen ook het recht hebt op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens, het recht op bezwaar tegen de verwerking en het recht op dataportabiliteit.

Om je recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar of dataportabiliteit in te roepen, neem je contact met ons op. Wij kunnen additionele informatie vragen ter verificatie van je identiteit bij het inroepen van deze rechten.

10. Hoe kan je een klacht indienen of contact opnemen met ons?

Mocht je ontevreden zijn over het gebruik van je persoonsgegevens door ons of meer informatie daarover willen, dan kan je natuurlijk te allen tijde contact met ons opnemen.

Onze contactgegevens zijn:

Viewture B.V.
O.v.v. SmartExit Nederland
Amstelboulevard 50
1096HH Amsterdam

contact@smartexit.nu

Tenslotte is het ook altijd mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Teken de oproep aan de regering

“ik wil dat de regering met een snellere, slimmere en veiliger exit komt”

Smart Exit

De 1.5 meter samenleving is onwerkbaar en onnodig

Steun daarom onze oproep aan de regering om op basis van nieuwste informatie andere maatregelen te nemen, waarmee de maatschappij wél verder kan.

Copyright © 2020 SmartExit | Over ons | Privacy statement | Onderteken de oproep

Vragen? Mail naar contact@smartexit.nu

SmartExit.nu is een initiatief van Klaas Hummel en Maurice de Hond. Website en online marketing door OMA.