Conclusies

In deze video leggen we uit dat 1,5 meter afstand niet noodzakelijk is om ons te beschermen tegen het virus.

Uitgaande hiervan hebben we een serie conclusies getrokken op basis van de nieuwste onderzoeken. Ze kunnen als bouwstenen gebruikt worden bij het vormen van het beleid van bedrijven en organisaties en het gedrag van burgers.

De onderzoeken waarop dit gebaseerd is vindt u hier.

Sterftekans voor mensen onder de 60 jaar is zeer klein

Besmette personen onder de 60 jaar lopen een zeer klein risico om te overlijden

Aandachtspunten voor risicogroepen

Omdat we steeds meer onderzoeksmateriaal tot onze beschikking krijgen wereldwijd, kan ook steeds beter worden ingeschat welk deel van de bevolking dat wordt besmet komt te overlijden.

Superspreading events zijn de grote boosdoener bij de verspreiding van het virus

Vanaf het eerste moment was duidelijk dat het nieuwe virus snel om zich heen greep. Per vijf dagen was er sprake van meer dan een verdubbeling van het aantal besmettingen.

Slechts 35% van de partners wordt ook besmet!

Voor velen zal het uitermate verrassend zijn om te vernemen dat huisgenoten van een besmet persoon helemaal niet zo‘n grote kans hebben om geïnfecteerd te worden.

Aerosols cruciaal voor verspreiding

We wisten al dat superspreading events een belangrijke rol spelen bij het verspreiden van het virus. De nieuwste studies wijzen uit dat dit ook geldt voor microdruppels (aerosols) in binnenruimtes.

In de buitenlucht is de kans op besmetting heel klein

Steeds vaker blijkt dat de kans om buiten besmet te raken klein tot zeer klein is. Uit onderzoeken onder besmette personen in China, Japan en Duitsland komen heel weinig gevallen naar voren.

Geen goede ventilatie? Draag een mondkapje

De kans op besmetting bestaat als je lang in een ruimte bent (thuis of elders zonder goede ventilatie) met mensen die je niet vrijwel dagelijks ziet.

Mondbescherming waar het nut heeft

De belangrijkste functie van mondbescherming door burgers is het verkleinen van de kans op overdracht door personen die onbewust besmet zijn.

Kinderen lopen én vormen duidelijk minder risico

Kinderen worden minder snel besmet, hebben minder klachten en steken minder snel een ander aan.

Verkeerd ingestelde HVAC-systemen kunnen het virus verspreiden

Zorg dat HVAC-systemen (Heating, Ventilation, AirConditioning) op de juiste manier zijn ingesteld!

Verschillende regio’s, verschillende maatregelen

Nederland kent per regio grote verschillen in besmettingsgraad. In het noorden tonen sommige gemeentes op dit moment percentages onder de 2%, terwijl deze in het zuiden boven de 50% uitkomen.

Tref voorzieningen voor openbare toiletten

Uit onderzoek, zowel bij de SARS epidemie in 2003 als nu bij COVID-19 blijkt dat een openbaar toilet kan bijdragen tot de verspreiding van het virus. 

Risico op tweede golf is klein

De kans dat zoiets voor oktober/november gebeurt is nihil. En als de autoriteiten de komende maanden écht gaan begrijpen op welke manier het virus zich verspreidt en waar de risico’s en mogelijkheden liggen, zal de piek ook na november niet meer ontstaan.

De risico’s wanneer je reeds besmet bent geweest

Naarmate het virus langer rondwaart worden meer mensen besmet. Kijkend naar de onderzoeken ontstaat het beeld dat mensen die al besmet zijn geweest niet nog eens besmet kunnen worden.

Test, test, test!

Met deze slogan refereert de WHO aan een manier om vast te stellen of personen zijn besmet met het COVID-19-virus. Testen is zeker belangrijk om de verspreiding onder controle te krijgen, maar bij een smart exit hoort ook een andere belangrijke vorm van toetsing: bekijken wat wel en niet risico’s oplevert ten aanzien van de verspreiding.

Economische schade en verlies van werkgelegenheid

Hoe groot de economische schade zal zijn van deze crisis is nog niet in te schatten. Niet alleen zal er grote schade zijn door de lockdowns die in heel veel landen heeft plaatsgevonden, maar in diverse bedrijfstakken zal ook de komende jaren de omzet bij lange na niet terugkomen.

Conclusies

In deze video leggen we uit dat 1,5 meter afstand niet noodzakelijk is om ons te beschermen tegen het virus.

Uitgaande hiervan hebben we een serie conclusies getrokken op basis van de nieuwste onderzoeken. Ze kunnen als bouwstenen gebruikt worden bij het vormen van het beleid van bedrijven en organisaties en het gedrag van burgers.

De onderzoeken waarop dit gebaseerd is vindt u hier.

Sterftekans voor mensen onder de 60 jaar is zeer klein

Besmette personen onder de 60 jaar lopen een zeer klein risico om te overlijden

Aandachtspunten voor risicogroepen

Omdat we steeds meer onderzoeksmateriaal tot onze beschikking krijgen wereldwijd, kan ook steeds beter worden ingeschat welk deel van de bevolking dat wordt besmet komt te overlijden.

Superspreading events zijn de grote boosdoener bij de verspreiding van het virus

Vanaf het eerste moment was duidelijk dat het nieuwe virus snel om zich heen greep. Per vijf dagen was er sprake van meer dan een verdubbeling van het aantal besmettingen.

Slechts 35% van de partners wordt ook besmet!

Voor velen zal het uitermate verrassend zijn om te vernemen dat huisgenoten van een besmet persoon helemaal niet zo‘n grote kans hebben om geïnfecteerd te worden.

Aerosols cruciaal voor verspreiding

We wisten al dat superspreading events een belangrijke rol spelen bij het verspreiden van het virus. De nieuwste studies wijzen uit dat dit ook geldt voor microdruppels (aerosols) in binnenruimtes.

In de buitenlucht is de kans op besmetting heel klein

Steeds vaker blijkt dat de kans om buiten besmet te raken klein tot zeer klein is. Uit onderzoeken onder besmette personen in China, Japan en Duitsland komen heel weinig gevallen naar voren.

Geen goede ventilatie? Draag een mondkapje

De kans op besmetting bestaat als je lang in een ruimte bent (thuis of elders zonder goede ventilatie) met mensen die je niet vrijwel dagelijks ziet.

Mondbescherming waar het nut heeft

De belangrijkste functie van mondbescherming door burgers is het verkleinen van de kans op overdracht door personen die onbewust besmet zijn.

Kinderen lopen én vormen duidelijk minder risico

Kinderen worden minder snel besmet, hebben minder klachten en steken minder snel een ander aan.

Verkeerd ingestelde HVAC-systemen kunnen het virus verspreiden

Zorg dat HVAC-systemen (Heating, Ventilation, AirConditioning) op de juiste manier zijn ingesteld!

Verschillende regio’s, verschillende maatregelen

Nederland kent per regio grote verschillen in besmettingsgraad. In het noorden tonen sommige gemeentes op dit moment percentages onder de 2%, terwijl deze in het zuiden boven de 50% uitkomen.

Tref voorzieningen voor openbare toiletten

Uit onderzoek, zowel bij de SARS epidemie in 2003 als nu bij COVID-19 blijkt dat een openbaar toilet kan bijdragen tot de verspreiding van het virus. 

Risico op tweede golf is klein

De kans dat zoiets voor oktober/november gebeurt is nihil. En als de autoriteiten de komende maanden écht gaan begrijpen op welke manier het virus zich verspreidt en waar de risico’s en mogelijkheden liggen, zal de piek ook na november niet meer ontstaan.

De risico’s wanneer je reeds besmet bent geweest

Naarmate het virus langer rondwaart worden meer mensen besmet. Kijkend naar de onderzoeken ontstaat het beeld dat mensen die al besmet zijn geweest niet nog eens besmet kunnen worden.

Test, test, test!

Met deze slogan refereert de WHO aan een manier om vast te stellen of personen zijn besmet met het COVID-19-virus. Testen is zeker belangrijk om de verspreiding onder controle te krijgen, maar bij een smart exit hoort ook een andere belangrijke vorm van toetsing: bekijken wat wel en niet risico’s oplevert ten aanzien van de verspreiding.

Economische schade en verlies van werkgelegenheid

Hoe groot de economische schade zal zijn van deze crisis is nog niet in te schatten. Niet alleen zal er grote schade zijn door de lockdowns die in heel veel landen heeft plaatsgevonden, maar in diverse bedrijfstakken zal ook de komende jaren de omzet bij lange na niet terugkomen.

“De 1,5 meter samenleving is onwerkbaar en onnodig”.

“De 1,5 meter samenleving is onwerkbaar en onnodig”.

Teken de oproep aan de regering

“ik wil dat de regering met een snellere, slimmere en veiliger exit komt”

Smart Exit

De 1.5 meter samenleving is onwerkbaar en onnodig

Steun daarom onze oproep aan de regering om op basis van nieuwste informatie andere maatregelen te nemen, waarmee de maatschappij wél verder kan.

Copyright © 2020 SmartExit | Over ons | Privacy statement | Onderteken de oproep

Vragen? Mail naar contact@smartexit.nu

SmartExit.nu is een initiatief van Klaas Hummel en Maurice de Hond. Website en online marketing door OMA.